CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK PDF

: Catechismus van de Katholieke Kerk () and a great selection of similar New, Used and Collectible Books available now at great . Catechismus van de katholieke kerk online dating. No, since faith-and-work emergencies are through all-of-life coherence, someone should be glancing over . De categorie Geschrift in de Rooms-Katholieke Kerk biedt een overzicht van de Katholieke Kerk ยท Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk.

Author: Malatilar Tugor
Country: Saint Lucia
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 20 October 2004
Pages: 162
PDF File Size: 6.29 Mb
ePub File Size: 17.13 Mb
ISBN: 624-3-12481-760-8
Downloads: 45516
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zur

In zijn Paus Franciscus – Toespraak Doodstraf en ontwikkeling van de geloofsleer Tot de deelnemers aan de ontmoeting georganiseerd door de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie 11 oktober ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de publicatie van de Apostolische Constitutie H.

Paus Johannes Paulus II – Apostolische Constitutie Fidei Depositum Publicatie Katechismus van de Katholieke Kerk 11 oktoberwaarmee Johannes Paulus II de Catechismus-Compendium Catechismus van de Katholieke Ctechismus 15 augustus afkondigde, roept de Heilige Vader Paus Franciscus op tot herziening van de leerstelling over de doodstraf, kerrk zij de ontwikkeling van de leer op dit punt, zoals die recentelijk heeft plaatsgevonden, beter weerspiegelt.

Romeinse Catechismus – Wikipedia

Deze ontwikkeling concentreert zich in de eerste plaats op het duidelijker bewustzijn binnen de Kerk van het respect dat cafechismus ieder menselijk leven is verschuldigd. Langs deze lijn bevestigde Johannes Paulus II: In hetzelfde licht moet de houding ten opzichte van de doodstraf worden begrepen, die steeds breder haar uitdrukking vindt in de leer van de herders en in het bewustzijn van het volk van God.

Ook al werd, onder de politieke en sociale omstandigheden in het verleden, de doodstraf in feite als een aanvaardbaar middel gezien om het algemeen belang te beschermen, tegenwoordig is er als gevolg van het toenemend besef dat de waardigheid van een persoon niet verloren gaat, zelfs niet wanneer de ernstigste misdaden zijn begaan, van het diepere begrip van de betekenis van strafrechtelijke sancties opgelegd door de Staat, en van de ontwikkeling van doeltreffender detentiesystemen die gepaste bescherming van burgers garanderen, een nieuw bewustzijn ontstaan dat de ontoelaatbaarheid van de doodstraf erkent en dat daarom oproept tot afschaffing ervan.

  LES ARTICLES DEFINIS ET INDEFINIS EXERCICES PDF

In deze ontwikkeling is de leer van de Encycliek H. De moderne maatschappij heeft feitelijk de middelen om de misdaad effectief te stoppen door de misdadigers onschadelijk te maken zonder hen definitief de kans te ontnemen tot inkeer te komen. Paus Johannes Paulus II – Encycliek Evangelium Vitae Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven 25 maart is destijds opgenomen in de editio typica van de Catechismus-Compendium Catechismus van de Katholieke Kerk 15 augustus Daarin wordt de doodstraf niet gepresenteerd als een straf die in verhouding staat tot de ernst van het misdrijf, maar de doodstraf kan worden gerechtvaardigd indien zij “de enig uitvoerbare manier is om de levens van mensen effectief tegen de agressor te verdedigen”, zelfs indien in werkelijkheid “gevallen van absolute noodzaak van terechtstelling van de dader vandaag de dag zeer zeldzaam, zo niet praktisch afwezig zijn.

Johannes Paulus II stelde zich ook bij andere gelegenheden tegen de doodstraf op, waarbij hij een beroep deed op zowel respect voor de waardigheid van de persoon als de middelen die de hedendaagse maatschappij tot haar beschikking heeft om zich tegen misdadigers te verdedigen. De moderne maatschappij heeft de middelen om zich te beschermen, zonder criminelen definitief de kans te ontnemen tot inkeer te komen. Ik herhaal mijn oproep die ik onlangs met Kerstmis deed om te komen tot eensgezindheid om een eind te maken aan de doodstraf, die zowel wreed als onnodig is.

Louis, ‘Op deze wijze is de liefde van God aan ons geopenbaard: God zond Zijn enige Zoon naar de wereld opdat we door Hem leven zouden hebben’ 1 Joh.

Mis bij gelegenheid van de sluiting van de speciale synode van de Bisschoppen van Amerika 23 jan8. Ook de navolgende Pausen bleven gemotiveerd om zich uit te spreken voor afschaffing van de doodstraf. Benedictus XVI herinnerde aan “de aandacht van maatschappelijk leiders voor de noodzaak alles in het werk te stellen om de doodstraf uit te bannen. Vanuit hetzelfde perspectief heeft Paus Franciscus herbevestigd dat “vandaag de dag de doodstraf onacceptabel is, hoe ernstig de misdaad van de veroordeelde ook geweest moge zijn.

PL 50, Vgl. Pauselijke Bijbelcommissie, Bijbelse wortels van het christelijk handelen. Door voortdurend de Schrift te overdenken hebben haar standpunten steeds meer een absoluut karakter gekregen.

CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK PDF

Het is steeds hetzelfde antropologische begrip dat ten grondslag ligt aan deze schijnbaar radicale standpunten: Paus Johannes Paulus II – Encycliek Evangelium Vitae Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven 25 maart dat een einde maken aan het leven van een misdadiger als straf voor een misdaad, ontoelaatbaar is, omdat het een aanval is op de waardigheid van de menselijke persoon, een waardigheid die men niet verliest, zelfs niet na de ernstigste misdaden te hebben begaan.

  BARTOSZEWSKI WYWIAD RZEKA PDF

Deze conclusie wordt getrokken rekening houdend met het nieuwe begrip van strafrechtelijke sancties, toegepast door de moderne Staat, die vooral moeten zijn gericht op de rehabilitatie en sociale re-integratie van de crimineel. Het blijft zeker de plicht van het openbaar gezag om het leven van de burgers te beschermen, zoals altijd is onderwezen door het Magisterium en wordt bevestigd door de Catechismus-Compendium Catechismus van de Katholieke Kerk 15 augustus Deze leerstellingen kunnen dan ook verklaard worden in het licht van de voornaamste verantwoordelijkheid van het openbaar gezag om het algemeen belang te beschermen in een sociale context waarin de strafrechtelijke sancties anders werden begrepen, en zich ontwikkeld hadden in een omgeving waarin het moeilijker was te garanderen dat de misdadiger zijn misdaad niet kon herhalen.

De nieuwe herziening bevestigt dat het besef van de ontoelaatbaarheid van de doodstraf groeide “in het licht van het Evangelie. Zij roept ons ook op tot de genade en het geduld van de Heer die iedere persoon de tijd geeft zich te bekeren.

Rome, het kantoor van de Congregatie voor de Geloofsleer1 augustusgedenkdag van H.

Database vol kerkelijke documenten Geloofsverdieping Volledig in het Nederlands Beheerd door vrijwilligers. Zoeken in kerkelijke katholirke en berichten Trefwoord Alineanummer Datum. Of selecteer document Of kies uit trefwoordenlijst.

CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK PDF DOWNLOAD

Of terug naar zoeken. Congregatie voor de Geloofsleer Luis F. Dit is een werkvertaling.

Congregatie voor de Geloofsleer Auteur: Paus Franciscus spreekt zich uit over de doodstraf. RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.